10.000 Khách hàng
100 Dự án
64 Tỉnh thành
100 Sản phẩm

Bộ đàm ứng dụng cho công nhân thi công lắp đặt. Việc giao tiếp giữa các nhóm thợ rất cần thiết và liên tục, đòi hỏi tính chính xác và nhanh do công việc phân bổ rõ ràng. Nếu thông tin không rõ ràng sẽ dẫn đến lãng phí thời gian và công việc không hoàn thành. Mà sử dụng điện thoại rất bất tiện, nhiều thao tác và không kết nối được nhiều người cùng lúc.

bo dam nha may

Ứng dụng bộ đàm Hypersia vào trong giao tiếp sản xuất, thi công lắp đặt.

bo dam nhan cong

Bộ đàm sử dụng thực tế trong thi công công trình.

hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: 0936141689

Các chương trình khuyến mại của bộ đàm: https://hypersia.vn/thong-bao-chuong-trinh-bo-dam-xanh-hanh-dong-vi-moi-truong/