Tổng hợp các thuật ngữ... Một số thuật ngữ về máy bộ đàm thường được mọi người nhắc đến khi... 28/11/16