THÔNG BÁO: Bổ nhiệm Giám... Kính gửi: Quý Đối tác và Khách hàng Công Ty TNHH Điện Tử Hypersia Singapore... 04/05/17