Tag Archives: đăng ký tần số bộ đàm

Hướng dẫn đăng ký sử dụng tần số với cục tần số vô tuyến điện

Đăng ký tần số bộ đàm

Hướng dẫn đăng ký sử dụng tần số với cục tần số vô tuyến điện Theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT, ban hành ngày 23/3/2015, mẫu 1g được dùng để kê khai khi đề nghị cấp mới giấy phép, sử dụng tần số thiết bị phát sóng VTĐ; gia hạn (không thay đổi nội dung trong […]

0936.141.689