Khóa 12 triệu Sim rác,... Theo lộ trình 5 nhà mạng cam kết với Bộ TTTT, ngày 21/11, bắt đầu... 26/11/16