Máy bộ đàm cầm tay... Đi phượt nên sử dụng bộ đàm nào? Bộ đàm nào tốt nhất cho dân... 09/12/16