Bộ đàm A1
Giá: 1.870.000 Mã sản phẩm: A1 Hãng sản xuất: Hypersia Singapore
bộ đàm cầm tay mini h1
Bộ đàm H1
Giá: 690.000 Mã sản phẩm: H1 Hãng sản xuất: Hypersia Singapore
Bộ đàm A2
Giá: 1.199.000 Mã sản phẩm: A2 Hãng sản xuất: Hypersia Singapore