Tiêu chuẩn chống cháy nổ của bộ đàm

Tiêu chuẩn chống cháy nổ của bộ đàm

Các Tiêu chuẩn chống cháy nổ của bộ đàm, tiêu chuẩn chống bụi. Tiêu chuẩn chống nước của bộ đàm được phân ra các môi trường khác nhau gồm 3 loại, loại Hơi và khí đốt, Loại Bụi dễ bắt lửa, các chất phụ gia.

Tiêu chuẩn chống cháy nổ của bộ đàm

Dưới đây là các ký hiệu tiêu chuẩn sử dụng trong bộ đàm sắp xếp theo môi trường tương ứng với các chữ cái sau:

 • Nhóm A : Khí axêtylen
 • Nhóm B : Khí Hydro.
 • Nhóm C : Khí Etylen.
 • Nhóm D : Khí Metan / Propan
 • Nhóm E : Bụi kim loại dễ bắt lửa
 • Nhóm F : Bụi than đen / than đá / than cốc.
 • Nhóm G : Bụi ngũ cốc.

Chuyên dùng ứng dụng trong các lĩnh vực đặt biệt dễ cháy nổ : Dầu khí , gas hóa chất ….

Xem thêm bài : 10 tiêu chí chọn bộ đàm tốt

2. Tiêu chuẩn chống bụi của bộ đàm IP 

IP là tên viết tắt của Ingress Protection ( có nghĩa là các tiêu chuẩn chống lại xâm nhập từ bên ngoài ).  Các chuẩn này thường được đặt tên là tiêu chuẩn IPxx, trong đó XX là các dải số từ 0 đến 6, mỗi số thể hiện các tiêu chuẩn đánh giá kiểm định của thế giới.

Tiêu chuẩn chống bụi của bộ đàm IP
 • ý nghĩa của các chỉ số như sau:

số 0: không có sự bảo vệ đặc biệt nào

 • Số 1: Ngăn chặn các vật thể rắn có kích thước từ 50mm trở lên không xâm nhập vào được thiết bị
 • Số 2: Ngăn chặn các vật thể rắn có kích thước từ 12mm trở lên không xâm nhập vào được thiết bị
 • Số 3: Ngăn chặn các vật thể rắn có kích thước từ 2.5mm trở lên không xâm nhập vào được thiết bị
 • Số 4: Ngăn chặn các vật thể rắn có kích thước từ 1.0mm trở lên không xâm nhập vào được thiết bị
 • Số 5: Bụi được bảo về không hoàn toàn nhưng vẫn đảm bảo sự hoạt động của thiết bị
 • Số 6: Thiết bị được bảo vệ bụi hoàn toàn, thiết bị dùng tốt trong môi trường nhiều bụi

3. Tiêu chuẩn chống nước của bộ đàm

Tiêu chuẩn chống nước của bộ đàm
Tiêu chuẩn chống nước của bộ đàm

là dãy số từ 0 đến 8 thể hiện các chỉ số chống nước, chất nỏng xâm nhập thiết bị

 • số 0: Thể hiện không có sự bảo vệ nào
 • Số 1: Chống lại nước chảy vào thiết bị dạng giọt chảy theo phương thẳng đứng.
 • Số 2: Chống lại nước chảy vào thiết bị dạng giọt chảy theo phương nghiêng 15 độ
 • Số 3: Chống lại nước phun vào thiết theo hướng nghiên 60 độ
 • Số 4: Chống lại nướctóe từ mọi hướng
 • Số 5: Chống lại nước phun từ mọi hướng thiết bị
 • Số 6: Thiết bị vẫn được bảo vệ khi được nhúng vào nước hoàn toàn
 • Số 7 và 8: Thiết bị vẫn hoạt động được khi chìm vào nước hoàn toàn

 

 

0936.141.689