Tính năng nổi bật

Âm thanh trung thực
Thiết kế rắn chắc
Dung lượng Pin khủng
Chống bụi và nước